GDPR

Notă de informare privind protecția datelor personale

 

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

Asociația Education for Life, respectiv Montessori School of Bucharest, unitate de învățământ fondată de Asociația Education for Life sunt responsabile de modul în care vor fi prelucrate datele dumnevoastră personale.

Ce date personale colectăm și cum le prelucrăm?

Colectăm numele și prenumele dumneavoastră, adresa de mail și numărul de telefon pentru a personaliza comunicarea ulterioară și pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră exprimate în formularul de înscriere online.

De asemenea, colectăm numele și vârsta copilului / copiilor, data estimată și grupa la care doriți înscrierea, date referitoare la istoricul educativ al copilului – dacă a mai fost înscris la grădiniță, dacă a urmat cursuri în învățământul traditional sau alternativ – pentru a verifica disponibilitatea locurilor și posibilitatea de înscriere la o clasă care să corespundă vârstei copilului/ copiilor, potrivit solicitărilor dumneavoastră exprimate în formularul online și pentru a estima perioada de acomodare a copilului și părinților, după înscrierea la grădiniță.

În cazul în care vom prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom informa înainte de această prelucrare (ce informații prelucrăm și scopul acestei prelucrări).

De la cine și cum colectăm datele dumneavoastră personale?

Colectăm datele dumneavoastră direct de la dumneavoastră, în format electronic, prin folosirea unui formular de înscriere online. În momentul completării formularului, dumneavoastră furnizați aceste date în mod voluntar.

Care sunt temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este consimțământul dumneavoastră. Prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza unor interese care sunt legitime și reale. Prelucrarea se referă la datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați prin completarea formularului de înscriere. Vă protejăm în mod adecvat drepturile și libertățile.

Dezvăluim datele dumneavoastră personale?

Dezvăluim datele dumneavoastră personale unor destinatari. Încadrarea legală pe care se bazează divulgarea datelor dumneavoastră personale către destinatari este consimțământul dumneavoastră.

Transferăm datele dumneavoastră personale în afara UE sau SEE?

Transferăm datele personale în țări din afara UE sau SEE sau către organizații internaționale.

Furnizorii tehnologiilor prin intermediul cărora colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale pot avea la rândul lor servere, baze de date și mecanisme de backup în țări din afara UE sau SEE.

Ne asigurăm că acești furnizori se angajează la rândul lor să respecte cerințele regulamentului European de protecție a datelor personale.

Mai multe detalii aici: Google

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare. Ștergem datele dumneavoastră în termen de un an de la data la care relația dintre noi se încheie.

 

Sunt datele dumneavoastră personale în siguranță?

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate în siguranță:

 • cu măsuri tehnice corespunzătoare-
 • cu măsuri organizatorice adecvate
 • împotriva prelucrării neautorizate
 • împotriva prelucrării ilegale
 • împotriva pierderii / distrugerii accidentale sau ilegale

Dacă avem un grad de certitudine rezonabil că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci:

 • raportăm incidentul de securitate către managementul asociației Education for Life
 • analizăm în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de Securitate
 • informăm persoana vizată
 • investigăm incidentul de securitate și evaluăm impactul asupra protecției datelor
 • depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.

 Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră personale.

În cazul în care solicitați acest lucru, noi confirmăm că prelucrăm sau nu prelucrăm datele dumneavoastră personale.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și solicitați acest lucru:

 • vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră
 • vă furnizăm scopul prelucrării
 • vă furnizăm destinatarii sau categoriile de destinatari
 • vă furnizăm perioada estimată pentru stocarea datelor sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei.

Aveți dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră personale. În cazul în care solicitați acest lucru, noi rectificăm datele cu caracter personal inexacte sau incomplete, în măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale. Ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate, dacă:

 • solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale
 • vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dumneavoastră personale și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale; retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

Aveți dreptul de restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

 • solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale
 • contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor
 • prelucrarea datelor dumneavoastră personale este ilegală

Avem obligația de a vă notifica rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

 • când prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct
 • când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

 Cum vă puteți exercita aceste drepturi?

Prin solicitare scrisă; acceptăm doar solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediat. Cererea dumneavoastră trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.

Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a vă confirma identitatea, de exemplu carte de identitate sau pașaport.

Termeni și expresii folosite în această notă de informare

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi:

un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, identitatea fizică / psihică/ economică / culturală / socială a unei persoane persoane fizice.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea ,adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,  ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

Date de contact:

Montessori School of Bucharest – Str. Maior Coravu, nr. 53, sector 2, București

contact@montessoribucuresti.ro

0754054402